*Biedra iestāšanās maksa ir 20 EUR.

**Biedra nauda ir 24 EUR gadā.